کسب مقام برتر در مسابقات نمایش مقطع دبستان

کسب مقام دوم در مسابقات تئاتر و نمایش توسط دانش آموزان مهرآسا برای اجرای نمایش دوچرخه 

دانش آموز عزیزمان صدف صانعی به عنوان بازیگر برتر انتخاب شدند و مقام دوم را برای اجرای نقش ساینا در تئاتر دوچرخه کسب کردند.

در مسابقات نقالی دخترانه ،دانش آموز عزیزمان طراوت مولائی از پایه ششم مقام اول را کسب کردند.

گزارش تصویری