ورود دانش آموزان عزیز به مدارس تیزهوشان و مدارس برتر

ورود دانش آموزان عزیز و توانگر پایه ششم به مدارس تیزهوشان و مدارس برتر را به همه مهرآساییان تبریک می گوییم.