نفرات برتر مسابقه مبتکران

دانش آموزانی که در مسابقه مبتکران موفقیت کسب کرده اند

پایه چهارم:

 1- آروشا مطلبی 

2-  مها مقدم

3- فرنیا غیایی

4-  یلدا کاشانی فر

5- پارمیس موسویان

پایه پنجم:

1-  صدف صانعی

2- عسل طلایی

3- ریحانه نوروزی

4- درسا خلیلی

5-  سارا اشعریون

پایه ششم:

1- ویانا کمالیان

2-  صبا صالح پور

3- مهرسا طباطبائی فر

4- ساناز نصرالله زاده

5- نازگل زندیه