معرفی کتاب دخترم بالغ شده

کتاب دخترم بالغ شده

نویسنده: بهروز نصیری ، ناهید عرقلو

برای هر پدر و مادری روزهای بلوغ فرزندشان روزهای بسیار مهم ، حساس و متفاوتی است. فرزندی که تا روزهای گذشته ، همچون کودکی در کنار آنان به بازی و ناز و نوازش می پرداخت اکنون چهره زیبای کودکانه اش به یکباره تغییر کرده و از نظر جسمی و روحی ، روانی و رفتاری شرایط جدیدی را تجربه می کند.

شاید در نگاه اول از بحث بلوغ صرفاً تغییرات فیزیولوژی و جسمی دانش آموزان به ذهن متبادر شود اما این موضوع صرفاً یکی از اجزای مربوط به بلوغ هر انسانی است.

بلوغ مرحله تحول در ذهن ، روان ، جسم و تن هر آدمی است که از دل آن شخصیتی پرورش یافته تر در می آید که تا آخر عمر همراه او خواهد بود به همین لحاظ توجه به این مرحله از زندگی فرزندان اگر مهم تر از دوران پیشا بلوغ نباشد ، کمتر هم نیست .در اهمیت بحث همین نکته کافی است تا بدانیم ما با یکی از مهم‌ترین گردنه های زندگی فرزندمان مواجه می شویم که اگر با مسائل احتمالی این مرحله آشنا نباشیم ممکن است پیامدهای ناخواسته ای را برای فرزندانمان رقم بزنیم .آنچه در این کتاب آمده است راهنمای والدین و مربیان است که با این تغییرات روبه‌رو بوده و نگران آن هستند. امید است در تکامل رشد نوجوانان کشورمان مفید و موثر واقع شود