تاب آوری

تاب آوری

تاب آوری معادل واژه انگليسی Resiliency به معنای توانايی مقابله با شرايط دشوار و پاسخ انعطاف پذير به استرس های زندگی است.

تاب آوری، مشكلات زندگی را کم نمی كند، بلكه به افراد قدرت می دهد تا با جريان زندگی حرکت کنند.

 

ویژگی های افراد تاب آور چیست؟

 

۱- احساس ارزشمندی و اعتماد به نفس :

پذیرفتن خود به عنوان فردی ارزشمند، احترام قائل شدن برای خود و توانایی های خود، سعی در شناخت نقاط مثبت خود و پرورش دادن آنها و از طرف دیگر شناخت نقاط ضعف و کتمان نکردن آنها.

 

۲- مهارت حل مسئله:

افراد تاب آور ذهنیتی تحلیلی – انتقادی نسبت به توانایی های خود و شرایط موجود دارند، در مقابل شرایط مختلف انعطاف پذیرند و توانایی شگفت انگیزی در پیدا کردن راه حل های مختلف درباره یک موقعیت یا مسئله خاص دارند.

 

۳ - مهارت های ارتباط اجتماعی:

افراد تاب آور مهارتهای ارتباط با دیگران را خیلی خوب آموخته اند. ▫آنها می‌توانند در شرایط سخت هم شوخ طبعی خودشان را حفظ کنند، با دیگران صمیمی شوند و در مواقع بحرانی از حمایت اجتماعی دیگران بهره ببرند، ضمن اینکه می توانند سنگ صبور خوبی باشند.

 

۴ - خوش بینی:

اعتقاد راسخ به این که آینده می‌تواند بهتر باشد و احساس امید و هدفمندی، از ویژگی‌های دیگر افراد تاب آور است. این افراد باور دارند که می‌توانند زندگی و آینده خود را کنترل کنند.

 

۵ - همدلی و دوستی

افراد تاب آور توانایی برقراری رابطه توأم با احترام متقابل با دیگران را نیز دارند.