مناسبت ها

مدرسه دخترانه مهرآسا

مهرآسا خانه ی ما است ، خانه ی دوم ماست

 

پاكي و مهر و دانش ، شعار خانه ي ماست

ادامه ...
مدرسه دخترانه مهرآسا

اخبار

مقالات

فرزندپروری " سبک سهل گیرانه" ویژگی های اصلی والدین این سبک: بسیار عاطفی،گرم و مراقبت کننده اند...انضباط و نظم و قانونی وضع نمی کنند...

بیشتر