خاطرات اولین روز مدرسه، علیرغم مثبت و منفی بودن، خاطراتی پر رنگ، پر قدرت و تأثیر گذار هستند. 
اگرچه قدم گذاشتن به مکان جدید برای هر کسی فارغ از سن، مقداری اضطراب آور است، و اگرچه مدرسه نیز  از این قاعده مستثنی نیست،اما اگر میزان اضطراب  برای کودکان بیش از حد باشد ممکن است باعث القای احساسات آسیب زایی چون نگرانی، ترس، حتی طرد شدگی و رها شدگی کودک از جانب والدین شود. 
و شاید بازنوازی همین احساسات در والدین  باعث شده تا والدین سعی کنند، تا از این روز برای فرزندانشان خاطره‌ای خوش بسازند.
متخصصان معتقدند که آماده کردن  کودک برای ورود به اماکن ناآشنا و بخصوص اماکنی مانند مدرسه که کودک باید زمان زیادی را به دور از حضور والدین در آن  به سر برد، از اهمیت زیادی برخوردار است.
آنها همچنین معتقدند داشتن گروهی از مهارت‌ها می‌تواند کودک را برای ورود به مدرسه آماده کند.
 
آموزش مهارتها از طریق بازی، ضمن ایجاد آمادگی برای حضور در مدرسه، بیشترین شانس ممکن را برای لذت بردن و ایجاد علاقه و استقبال از مدرسه را به کودک میدهد . با توجه به اینکه مدرسه یک محیط اجتماعی است، کودک باید یک سری مهارت‌های اجتماعی مانند توانایی مشارکت در امور را داشته باشد 
برای این امر لازم است او بتواند مشتاقانه در کارهای کوچک منزل به شما کمک کند و اوامر ساده را به انجام برساند.