تمامی امتحانات مدارس استان تهران ۴ و ۸ خرداد لغو شد

 تمامی امتحانات مدارس استان تهران ۴ و ۸ خرداد لغو شد

مدیر روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران:

طبق آئین نامه برگزاری امتحانات، نباید بعد از شبهای قدر امتحانات داخلی و نهایی دانش‌آموزان برگزار شود.
با تصمیمات گرفته شده در روزهای شنبه ۴ خرداد و چهارشنبه ۸ خرداد همزمان با لیالی قدر است امتحانات نهایی و داخلی برگزار نمی‌شود.
با توجه به اینکه درکشور با یک روز تاخیر ماه رمضان آغاز شد و در  تقویم رسمی کشور یکشنبه ۵ خرداد شب قدر اعلام شده این تعطیلی ۶ خرداد خواهد بود و ۵ خرداد مدارس و ادارات باز خواهند بود

گزارش تصویری