کادر آموزشی

معلم پایه ی اول: خانم مجیری

کمک معلم پایه ی اول: خانم گلشن

معلم های پایه دوم: خانم راستگو و خانم قشقایی

معلم های پایه ی سوم: خانم پورحقیقی و خانم خلیلی

معلم پایه ی چهارم: خانم مهدوی غروی

معلم پایه ی پنجم : خانم رحیمی

معلم پایه ی ششم: خانم دانشمند

معلم پیش دبستان: خانم اصغری

معلم قرآن: خانم یگانه

معلم ورزش: خانم کبیری

معلم رایانه دوره اول: خانم دادفر - خانم یوسفی

معلم رایانه دوره دوم: خانم صدوقی پور

معلم هنر و خوشنویسی: خانم منتظر

معلم سرود، نمایش، یوگا، هوش و خلاقیت: خانم لاله