برنامه غذایی

لیست ناهار اردیبهشت ماه

روز

تاریخ

صبحانه

ناهار

 

شنبه

2/2/1402

تعطیل  (عید فطر)

یکشنبه

3/2/1402

تعطیل  (عید فطر)

دوشنبه

4/2/1402

شیر و کیک

ساندویچ شنیسل

 

سه شنبه

5/2/1402

لقمه با چای

لوبیا پلو

 

چهارشنبه

6/2/1402

لقمه با چای

پلوخورشت قورمه سبزی

 

شنبه

9/2/1402

لقمه با چای

ماکارونی رشته­ای

 

یکشنبه

10/2/1402

لقمه با چای

عدس پلو و گوشت چرخ کرده

 

دوشنبه

11/2/1402

شیر و کیک

ساندویچ الویه

 

سه شنبه

12/2/1402

لقمه با چای

پلوجوجه کباب

 

چهارشنبه

13/2/1402

لقمه با چای

پلوخورشت قیمه

 

شنبه

16/2/1402

لقمه با چای

پلو و کباب تابه­ای

 

یکشنبه

17/2/1402

لقمه با چای

استانبولی پلو

 

دوشنبه

18/2/1402

شیر و کیک

ساندویچ مرغ

 

سه شنبه

19/2/1402

لقمه با چای

پلوخورشت قیمه

 

چهارشنبه

20/2/1402

لقمه با چای

گشنیز پلو با مرغ زعفرانی

 

شنبه

23/2/1402

لقمه با چای

ماکارونی

 

یکشنبه

24/2/1402

لقمه با چای

زرشک پلو با مرغ

 

دوشنبه

25/2/1402

شیر و کیک

ساندویچ شنیسل

 

سه شنبه

26/2/1402

تعطیل (شهادت امام جعفر صادق)

چهارشنبه

27/2/1402

لقمه با چای

پلوخورشت قورمه سبزی

 

شنبه

30/2/1402

لقمه با چای

استانبولی پلو

 

یکشنبه

31/2/1402

لقمه با چای

پلو و جوجه کباب