روز تاریخ غذا laugh
سه شنبه 1 آذر عدس پلو با گوشت چرخ کرده  
چهارشنبه 2 آذر چلو خورشت قورمه سبزی  
شنبه 5 آذر ماکارونی  
یکشنبه 6 آذر پلو گیشنیز با مرغ زعفرانی  
دوشنبه 7 آذر ساندویج الویه  
سه شنبه 8 آذر چلو خورشت قیمه  
چهارشنبه 9 آذر استانبولی پلو  
شنبه 12 آذر ماکارونی رشته ای  
یک شنبه 13 آذر لوبیا پلو  
دوشنبه 14آذر ساندویچ مرغ  
سه شنبه 15 آذر آبگوشت  
چهارشنبه 15 آذر چلو خورشت قورمه سبزی  
شنبه 19 آذر ماکارونی فرمی  
یک شنبه 20 آذر پلو خورشت کرفس  
دوشنبه 21 آذر ساندیج شنیسل  
سه شنبه 22 آذر استانبولی پلو  
چهارشنبه 23 آذر پلو و جوجه کباب  
شنبه 26 آذر ماکارونی  
یک شنبه 27 آذر لوبیا پلو  
دوشنبه 28 آذر ساندویج مرغ  
سه شنبه  29 آذر پلو خورشت قیمه  
چهارشنبه 30 آذر

زرشک پلو با مرغ

 
       

قابل توجه والدین گرامی

در صورت تمایل به استفاده از غذای مدرسه لطفاً تا آخر هفته علی الحساب پنج میلیون تومان به شماره کارت 

 6104338979153729

و شبا

IR 820120000000001748695026

واریز و حتماً با تاکید مجدد حتماً پرینت واریزی را به صورت مستند و کاغذی تحویل خانم قربانی دهید.

فیش واریزی ناهار به هیچ شماره واتس اپ مدرسه ارسال نگردد.