جزئیات داستان‌نویسی دانش‌آموزان در نوروز به جای پیک نوروزی

دانش‌آموزان دبستانی در تعطیلات عید ۹۸، "پیک نوروزی" ندارند بلکه طرح "عید و داستان" جایگزین آن شده است؛ آنها می‌توانند از میان سه فعالیت داستان‌خوانی، داستان‌گویی و داستان‌نویسی با هدف تقویت خلاقیت دست به انتخاب بزنند.

#داستان‌خوانی

دانش‌آموز می‌تواند به انتخاب خود و خانواده و با کمک معلم یک کتاب داستان را بخواند و خلاصه آن را با دستخط خود بنویسد، مشخصات کتاب حتماً در  صفحه اول گزارش دانش‌آموز نوشته شود، دانش‌آموزان می­‌توانند از کتابخانه یا بوستان خود، کتاب را به امانت بگیرند.

#داستان‌نویسی

دانش‌آموز می‌تواند با توجه به علاقه و رغبت خود در هر موضوع دلخواه داستانی را با دستخط خود بنویسد و در صورت علاقه و متناسب با آن نقاشی‌هایی را هم ترسیم کند.
همچنین دانش‌آموز می‌تواند گزارش سفر عید خود را به صورت مصور یا غیر مصور با دستخط خود بنویسد.
دانش‌آموز می‌تواند پای قصه مادر بزرگ‌ها و پدر بزرگ‌ها یا سایر افراد بنشیند و ضمن شنیدن قصه آن را با دستخط خودش در قالب کتاب داستان باز‌‌ آفرینی کند.

#داستان‌گویی

دانش‌آموز می‌تواند داستانی را با تخیل خود یا از روی متن، روایت کند و صدای خود را ضبط  یا صدا و تصویر خود را در هنگام روایت داستان یا نمایش، ضبط کند.