برگزیدگان آزمون پرلز (سواد خواندن )مرحله ششم

پایه اول

آنیتا انصاری

هدیه آذرمیدختیان

مهلا شادمان

آندیا غیائی

آوا آریافر

بنیتا آقابراتی

باران بنی هاشمی

حلما نوروزی

 

پایه دوم

آریانا پوررشید

هانیا شکوهی طرقی

نیکی خالقی

باران صحرائیان

درین فریدون نیا

 

پایه سوم

حنانه دانشور

یسنا رجب­پور

زویا بهروزی