دانش آموزانی که پیشرفت تحصیلی داشته اند

دانش آموزانی که پیشرفت تحصیلی داشته اند 

 

پایه چهارم

کیمیاسادات رضازاده

ترنم زارعی­پور

محیاسادات زاهدی­نژاد

حدیثه سلطانی

روشا شریفی

دل ­آرا طباطبایی ­فر

آمی­تیدا خالقی

هستی فخرالدینی

نگار فیاضی

کیمیا لولوئی

نیلا مروجی

 

پایه پنجم

ملیکا تقوی ­نژاد

پارمیدا جلوه

عسل فلاح­زاده

مهدیه لاجوردی

آرام نژادی

 

پایه ششم

هستی احمدی بختیاری

هلیا اسماعیلی

سوفیا زندی حقیقی

آیلا عبا­س­پور

ونوس توکلی