نکاتی در زمان برگزاری امتحانات

نقش و وظیفه اولیا در روزهای امتحان 

اولیا در روزهای امتحان وظایف و نقش های خاص بر عهده دارند آنان ضمن آماده کردن شرایط روانی ، اجتماعی و فیزیکی مناسب ، نباید اضطراب و هیجان زدگی فرزندان خود را افزایش دهند. اولیا باید به گونه‌ای رفتار کنند که ضمن اینکه نشان می‌دهند روزهای امتحان باید با تلاش و کوشش مضاعف همراه باشد ، به هیچ وجه نباید آن را با اضطراب و نگرانی و دستپاچگی همراه کنند. والدین باید با خونسردی و آرامش ، لکن از پرسش های مکرر و تذکرات زیاد نیز باید اجتناب نمایند با عزمی راسخ و مصمم ، با مسئله امتحانات فرزندان خود مواجه شوند.

 

 

پیش از امتحانات :

 1. حضور موثر در کلاس درس

 2. هدف گذاری و برنامه ریزی ویژه
 3. حفظ روحیه امیدواری و توکل به خدا
 4. رعایت اصول مطالعه صحیح از جمله مکان آرام ، دارای نور و..
 5. توجه به مفاهیم اصلی و جزئیات نمودارها ، نقشه ها جداول و مطالب مهم و ارزشیابی آنها
 6. تقسیم و به یاد سپردن مطالب دشوار و طولانی و یادداشت برداری آن
 7. شناخت انتظارات معلم از دانش آموز (کوتاه پاسخ ، تشریحی و غیره)
 8. خود آزمونی و تصحیح دقیق آزمون های گرفته شده از خود
 9. نه گفتن جهت برگزاری مهمانی
 10. بررسی سوالات امتحانی سال های قبل
 11. جمع بندی و اندیشیدن به مطالب خوانده شده
 12. خوابیدن مناسب و موقع در شب امتحان

 

 

وقت امتحانات :

  1. توکل به خداوند و داشتن اعتماد به نفس

  2. تلقین مثبت فرد به خود برای کسب موفقیت( پرهیز از افکار منفی و احساس ناامیدی)
  3. پرهیز از توجه به اطراف قبل از توزیع آزمون
  4. پرهیز از نگاه کردن یک جا به همه سوالات
  5. خواندن با دقت دستورالعمل ها و درک سوالات
  6. ابتدا سوالات ساده تر را پاسخ دهید و سوالاتی که به وقت بیشتری نیاز دارند در انتها پاسخ دهید
  7. تنظیم و دسته بندی پاسخ به سوالات قبل از نوشتن

پس از امتحان:

 1. پرهیز از فکر کردن به نتیجه امتحان ، به خصوص در مواردی که دانش آموز در روزهای بعد امتحانات دیگری نیز دارد

 2. پرهیز از بحث در مورد سوالات با همکلاسی ها
 3. بی توجهی به احساس امکان اشتباهات احتمالی در آزمون
 4. عدم توجه به احساس سایر دانش آموزان در مورد سختی یا آسانی آزمون
 5. بزرگ نکردن موضوع و پرهیز از صحبت مدام در مورد امتحانات با والدین ، دوستان و..
 6. تمرکز کردن ذهن به اهداف و برنامه های بعدی