عشق ریاضی

متنی بی نهایت زیبا از زنده یاد خانم پرفسور مریم میرزاخانی که ارزش بارها خواندن و تأمل دارد!

عشق ریاضی 

کلمه ریاضی به فارسی یعنی ورزش!
یعنی راه و اعداد ، یعنی وسیله نقلیه!
یعنی پیداکردن راه حل‌های درست مسائل زندگی!

ریاضی؛ اعداد،علامت‌ها و بنوعی الفبا و حرف‌های هدف مند دارد!
عشق با ریاضی یعنی ورزیدگی و مهندسی دقیق اعداد!