پیشرفت تحصیلی

دانش آموزانی که پیشرفت تحصیلی داشته اند 

پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بر اساس حروف الفبا

کلاس سوم :

 

النا جلالوند

پرنا حسنی راد

هانیا شکوهی

باران صحرائیان

پارمیدا گازر

ملورین مصحفی

هستی نواب

 

کلاس دوم خانم راستگو :

بنیتا آقابراتی

باران بنی هاشمی

آنا پوررنجبر

نیکا سلیمانی

باران صفات

کیمیا مشک¬ساران

 

کلاس دوم خانم خلیلی :

درین امین شریفی

آرمینا زعیم

درسان فیروزمند

نادیا قاسمی

وانیا محمودی

حلما نوروزی