مهرآسا به عنوان يكي از ٥٠ مدرسه برتر  کشور برگزيده شد

مدرسه مهرآسا يكي از برترين مدارس از 50 مدرسه برتر کل کشور برگزیده شد

درخشش و موفقیت و کسب عنوان يكي از٥٠مدرسه ي برتر در کل کشور را خدمت خانم آفاقی و خانواده ی بزرگ مهرآسا تبریک عرض می نماییم و افتخار داریم در حضور مدیریت خلاق توانا و تاثیر گذر تملذ کرده و تجربه کسب نماییم ، امید است در سایه پر مهر ایشان ، شاهد شکوفایی فرزندانمان و تعالی اهدافمان باشیم

گزارش تصویری