مدرسه دخترانه مهرآسا

مدرسه دخترانه مهرآسا

مهرآسا خانه ی ما است ، خانه ی دوم ماستheart

 

پاكي و مهر و دانش ، شعار خانه ي ماستheart